Fotografije albuma - Vse fotografije
Kristijan Hrastar
Skupinska fotografija udeležencev ekskurzije
Poskusna polja z žiti
Pod vznožjem njive so lovilni bazeni. na ta način ugotovijo, kako se pri različnih načinih obdelave tal kaže erozivnost prsti in tudi fitofarmacevtskih sredstev
več slik