Pod vznožjem njive so lovilni bazeni. na ta način ugotovijo, kako se pri različnih načinih obdelave tal kaže erozivnost prsti in tudi fitofarmacevtskih sredstev

komentarji