»Kmetijstvo ne samo da bogati narod, temveč je edino bogastvo, ki ga narod res ima. Kmetovanje je na majhnem in z mnogimi naravnimi dejavniki omejenem prostoru najpomembnejša proizvodna dejavnost za preživetje slovenskega naroda,  pri čemer ne smemo pozabiti na vse ostale njegove funkcije, zlasti ohranjanje kulturne krajine in nacionalne identitete ter poseljenosti in obdelanosti podeželja. Slovenski kmet je vedno bil in bo gradnik slovenstva. Skozi zgodovino se je prilagajal okoliščinam in vedno potrpežljivo vztrajal na zemlji in z zemljo. Ko pa je začutil, da ne gre več, je na to jasno opozoril in bil dostikrat vzrok sprememb,« je v pozdravnem govoru ob 15-letnem delovanju povedal Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Več v tiskani izdaji Kmečkega glasa.