V soboto je v Velikem Mraševem in Brodu pri Podbočju pri Krškem potekal dan vrtnarske tehnike. Začeli so jo z odprtjem drugega dela namakalnega sistema Kalce-Naklo in nadaljevali s prikazom najsodobnejše kmetijske tehnike za pridelavo zelenjave na prostem ter v zavarovanih prostorih. Organizatorji KGZS - Kmetijski gozdarski zavod Novo mesto in občina Krško so tako na enem mestu zbrali glavne ponudnike kmetijske tehnike, kmetijske, namakalne in druge opreme ter repromateriala za vrtnarstvo. Na zelenjavni poti od kmetije Jurečič iz Velikega Mraševa do kmetije Turk iz Broda v Podbočju so bile predstavljene pridelovalne površine zelenjave, jagod in trsnih cepljenk kmetij Davorina Simončiča, Martina Komljanca, Robija Jarkoviča, Igorja Jarkoviča, Vinka Bogoviča in Franca Jordana. S pomočjo razstavljavcev so bili prikazani sodobni plastenjaki, namakalna oprema, kmetijska mehanizacija, ponudniki semen, gnojil in sredstev za varstvo rastlin v pridelavi zelenjave. Na sprehodu med posevki so se nam pridružile tudi strokovne inštitucije z Biotehniške fakultete, Kmetijskega inštituta Slovenije, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in KGZ Celje. Namen prireditve je bil povezati in izpostaviti pomen sodelovanja vseh, ki lahko prispevajo k povečevanju pridelave zelenjave v Sloveniji, sta povedala vodji prireditve Natalija Pelko in Martin Mavsar iz KGZ Novo mesto.