Sistem označevanja in registracije posameznih vrst domačih živali pomaga vsem nosilcem živilske dejavnosti v verigi proizvodnje hrane, da lahko zagotavljajo sledljivost in podatke od kmetije do potrošnika. V okviru rednega in izrednega nadzora znotraj Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa se navedene zahteve in njihovo pravilnost preverja. Le to lahko pomaga pri odkrivanju nepravilnega/zavajajočega označevanja porekla mesa. Zadnja akcija je potekala v aprilu in maju, ko so izvedli poseben nadzor nad označevanjem in sledljivostjo prašičjega in perutninskega mesa v obratih za razsek mesa in mesnicah.

V članku želimo predstaviti, kako poteka sam sistem sledljivosti od vil do vilic. Torej od same pridelave, prireje, do predelave in trgovine do končnega kupca. Sistem sledljivosti upoštevajoč predpise EU zahteva, da vsak v verigi proizvodnje hrane poda naslednjemu v verigi verodostojne podatke o sledljivosti. Sistem sledljivosti je lahko voden računalniško ali ročno na različne načine upoštevajoč predpisane zahteve. Sledljivost je element varne proizvodnje živil in element odgovornosti nosilca živilske dejavnosti, saj samo vzpostavljena sledljivost omogoča izvedbo ukrepa umika oziroma odpoklica serije ali lota živila, ki predstavlja tveganje za potrošnika.