Slovenija spada med prve evropske države, ki jim je uspelo uresničiti sistem spremljanja porekla za govedo in goveje meso. To je bil obsežen projekt, ki se je sprva osredotočal na nadzor teletine v okviru blagovne znamke Zlato zrno, uspešnost so nadgradili za celotno populacijo goveda in nato še za ostale domače živalske vrste pri nas. Na ta način je zagotovljena preglednost blagovnih in informacijskih tokov pri rdečem mesu. S tem so pred večjo odgovornost postavljeni tako pridelovalci, predelovalna industrija kot tudi trgovina, morebitne anomalije oziroma kršitve pa je moč hitreje odkrivati in jih preprečevati, meni dr. Mihael Gajster, svetovalec za razvojne raziskave v Razvojnem centru za prehrano v okviru Jata Emona.

 Dr. Mihael Gajster je sodeloval pri številnih projektih od označevanja živali, klavnih trupov, sledenja mesa, krmil za živali in konzumnih jajc. Pravi, da smo v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih storili veliko, da smo ohranili zaupanje potrošnikov o slovenskem poreklu živil, nedavne odkrivanje nepravilnega oziroma zavajajočega označevanja porekla mesa pa lahko samo prirejo in predelavo spravi na slab glas. Da se to v prihodnje ne bo dogajalo, bodo morali poskrbeti inšpektorji z rednimi in strogimi pregledi ter kupci, ki bodo zahtevali, da mora biti meso, ki ga kupijo v mesnicah, označeno s poreklom in pa s podatki kmetije oziroma rejca.