Glavni organizator Turistično društvo Davča v sodelovanju s prostovoljnim Gasilskim društvom Davča in odborom krajanov Davče za pripravo sejma kmetijske mehanizacije je konec tedna organiziralo že 31. tradicionalno etnološko prireditev »Dan teric«. Domačini ob tej priložnosti  obiskovalcem prikažejo stare običaje in navade, povezane s predelavo lanu. Lan se je vedno pulil (in ne žel), saj bi sicer uničili vlakna, sušili so ga v kozolcu, nato pa razprostrli po njivi, da je »godil«. Pri dodatnem sušenju lanu v laneni jami je moral biti gospodar zelo previden, da se lan ni vžgal. Pri že prej omenjenemu trenje lanu so običajno delale le dekleta, fantje pa so jim nagajali. Sledilo je mikanje, nato pa predenje na kolovratu. Boljši lan je šel za obleke, prte, kuhinjske krpe, posteljnino, najslabši pa za vrvi.

 V sklopu bogatega programa od petka do nedelje, so se v soboto predstavili tudi številni ponudniki gozdarske in hribovske mehanizacije. Več o tem v prihodnji številki Kmečkega glasa, tokrat pa na strani 5 pišemo o okrogli mizi in problematiki kmetovanja na hribovskih kmetijah. Zbrani so ugotovili, da številni prostovoljni ukrepi v okviru KOPOP programa niso ravno v prid hribovskemu kmetu, kar kažejo tudi število vključenih kmetov v novi KOPOP program.