Da bi skupaj spodbudili zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane ter partnerskega povezovanja v celotni prehranski verigi je slovenski trgovec Tuš  pripravil posvet o pomenu povezovanja deležnikov v prehranski verigi »Skupaj gradimo slovensko prihodnost«.

Na posvetu so svoje poglede na to temo podali mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Marko Drofenik, generalni direktor direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, Gregor Štampohar, direktor Skupine Tuš, in Jure Vončina, direktor Kmetijske zadruge Krka.

Omenjeni so z različnih vidikov celotne prehranske verige spregovorili o rešitvah in možnostih kako krepiti povezovanje med vsemi akterji v agroživilski panogi, ki vsak po svoje prispeva h končni dodani vrednosti lokalnih proizvodov. Da slovenska hrana postane prva izbira potrošnikov je ključnega pomena sodelovanje med vsemi členi prehranske verige.