Krmljenje domačih živali je postopek, ki temelji na izračunih in preizkušenih osnovah. Pri delu uporabljamo normative, ki veljajo povsod po svetu pa naj si bodi za prirejo mesa ali mleka. Pomembno je, da so obroki pravilno sestavljeni. Živali krmimo z ustrezno količino kakovostne osnovne krme in v pravilnem razmerju z ostalo krmo. Pri tem moramo upoštevati vsebnosti in razmerja med posameznimi hranljivimi snovmi in minerali v posamezni krmi.

Osnova za pripravo krmnih mešanic so različne recepture, ki so izdelane na podlagi potreb domačih živali po hranilnih snoveh. Mešanice so lahko popolne, torej edina krma za določeno vrsto živali oziroma starostno skupino, ali pa dopolnilne in so pripravljene za mešanje z doma pridelano ali kupljeno krmo. Bodimo skrbni, ko računamo krmni obrok živali, in upoštevajmo njihove potrebe. Če tega ne znamo sami, je bolje, da za nas naredi izračun strokovnjak s področja prehrane domačih živali. Pri sestavi obroka pa imejmo v mislih, da čim bolj znižamo stroške in v obrok vključimo predvsem krmo, ki jo pridelamo na domačih poljih.

Recepture, ki nam jih bo naredil strokovnjak za prehrano živali, so običajno narejene tako, da so vse sestavine krmne mešanice izražene v odstotkih. Posebej pozorni moramo biti pri manjših količinah posamezne krme, da ne delamo napak pri tehtanju. Napisane recepture vedno shranimo med evidence. Količine posameznih sestavin moramo torej stehtati in vse sestavine čim bolj homogeno zmešati, kar je odvisno od mešalca in časa mešanja. Pri izdelavi krmnih mešanic bodimo čim bolj natančni, sicer naredimo več škode kot koristi.