V sklopu priloge Krmne mešanice smo na pobudo kmetijskih svetovalcev KGZS-Zavoda Novo mesto odločili obiskati kmetijo Šenica iz Dolenjih Sušic pri Dolenjskih Toplicah. Namreč že pred 25 leti so se specializirali za rejo prašičev, in sicer redijo 20 plemenskih svinj, večino krme pridelajo in jo sami tudi mešajo. Na kmetiji Šenica gospodari Andrej z ženo Urško, pri delu jim še vedno zelo pomaga oče Jože, ki je nosilec kmetije in seveda otroka Tjaša in Aljaž.

Kmetija Šenica obsega okrog 15 hektarjev površin, od tega je 9 hektarjev gozda, preostalo so njive in travniki. Običajno imajo posajeno tri hektarje koruze za zrnje, nekaj je ječmena, letos so poželi prvi pridelek soje na 70 arih, ki je na njivi zamenjala krmni grah.

Večino krme tako za plemenske svinje in pujske do 30 kilogramov mase sami pridelajo. Dokupijo sojo in mineralno-vitaminski dodatek. Krmni obrok pripravljajo po navodilih strokovnjakov za prehrano na KGZS-Zavod Novo mesto in dobaviteljev mineralno-vitaminskega dodatka. 

Andrej pravi, da mora biti pri tem zelo natančen, saj ima predpisanih kar pet različnih receptur za živali v hlevu. Čakajoče plemenske svinje na prasitev imajo energetsko revnejši obrok kot pa plemenske svinje v laktaciji. Pujski do 15 kilogramov imajo prav tako različen obrok kot pujski mase od 15 do 35 kilogramov, svoj obrok dobita tudi plemenska merjasca.