Na posvetu kmetijske svetovalne službe je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan v nagovoru dejal, da se odkupne cene mleka v Evropski uniji zvišujejo in da je to dober znak, da bo mlečna kriza za rejce kmalu preteklost. Zbrali smo kar nekaj podatkov o odkupni ceni mleka pri nas in EU in ugotovili, da je trend zviševanja cen mleka sicer zaznan, vendar smo še daleč od tega, da bi prihodki pokrili stroške reje.

Ben Moljk s Kmetijskega inštituta Slovenije pravi, da po njegovih ocenah mlečne krize nikakor ni konec. »Mnenje delim s tistimi, ki imajo s prodajo mleka največ neposrednih informacij, tudi iz tujih trgov. Odkupne cene mleka za kmeta so se z jesenskimi meseci spremenile zelo malo, na nekaterih trgih pa so porast v enem mesecu zamenjali padci v naslednjem. V nam primerljivih državah je po moji oceni korekcija cene navzgor vezana zgolj na izboljšanje kakovosti mleka, t.j. večje vsebnosti mlečne maščobe in mlečnih beljakovin, in tudi za slovenski trg si upam to z gotovostjo trditi.

Na kmetiji Pirc iz Velikih Brd pri Hruševju redijo 330 glav govedi ter mesečno namolzejo 70 tisoč litrov. Odkupna cena za liter mleka se znižuje od začetka leta, trenutno znaša 27 centov za liter. Andrej Pirc pravi, da ta cena predstavlja za kmetijo na letni ravni za tretjino manj zaslužka kot prejšnja leta ob enakih stroških. »Še dobro, da poslujemo z dobavitelji repromateriala, ki razumejo naše težko stanje in počakajo na naše prihodke, predvsem na izplačila neposrednih plačil, s čimer bomo poravnali vse naše trenutne dolgove. Težave s poslovanjem imamo tudi zaradi posodobitve naše kmetijske mehanizacije in kmetije ter s tem v zvezi z odplačevanjem kreditov, ki so bili najeti v obdobju boljše plačanega mleka. Subvencije nam bodo le delno pokrile izgubo, narejeno med letom. Če bo še naprej odkupna cena mleka tako nizka, bova z ženo resno razmislila o preusmeritvi oziroma celo o opustitvi prireje.«

Več o problematiki mleka v časopisu Kmečki glas.