KGZ Sloga Kranj je v sodelovanju s KGZS-Zavod Kranj in Jato Emono organiziralo strokovno predavanje o prehrani krav molznic. Najprej je o vpliv prehrane krav na vsebnost in kakovost mleka  predstavil Franc Pavlin iz KGZS-Zavod Kranj. Dejal je, da pri krmljenju krav obstajajo zahteve, ki jih postavljajo živali in jih moramo pri načrtovanju krmljena upoštevati. Sicer imamo pri visoki mlečnosti motnje v presnovi krav, bolje se tudi izkorišča krma, če kravam krmimo uravnotežen obrok, naša reja je gospodarnejša. Pavlin je dejal, da zelena krma vse bolj izginja iz obroka, vse več obrokov pa se pripravlja v mešalno krmilni prikolici – TMR obrok. Tak obrok je približno enak preko celega leta.

V obroku naj bo vsaj 12 kilogramov suhe snovi iz voluminozne krme, namreč močna krma zmanjšuje zauživanje voluminozne krme. V obroku naj bo vsaj 16 odstotkov strukturne vlaknine, maksimalni delež močne krme v obroku je 45 odstotkov suhe snovi obroka, kar znese od 9 do 10 kg. Obrok mora biti izravnan po vseh hranilnih snoveh, energija, beljakovine, vlaknine, minerali, vitamini....