Za oddajo zahtevka za minulo leto 2015 za povrnitev trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, je čas le še do konca marca 2016. Z ustanovitvijo Finančne uprave Republike Slovenije je že drugo leto poenostavljeno vlaganje zahtevkov, saj jih je mogoče vložiti tudi v katerikoli finančni pisarni.

Povrnitev sicer poteka pod enakimi izhodiščnimi kot za pretekla leta. Vrača se 70 odstotkov zneska povprečne trošarine za plinsko olje (dizelsko gorivo) za pogonski namen v letu 2015, ki ga ugotovi minister za finance in bo objavljen v Uradnem listu RS. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen je za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015 znašal 419,25 evra na 1000 litrov. Torej bodo vlagatelji prejeli vračilo trošarine v višini 29,35 centa za liter.

Fizične osebe zahtevek vlagajo enkrat letno, do 31. marca 2016 za preteklo leto. Upravičenci do vračila dela trošarine za leto 2015 so uporabniki, ki imajo na dan 30. junij 2015 v RS v uporabi toliko gozda in kmetijskih zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe (GERK), da skupna normativna poraba znaša vsaj 540 litrov, oz. vsaj 150 litrov za gozd. Če je lastnikov gozda več, izpolnijo vlagatelju pooblastilo, ki je del zahtevka. V skladu s pravilnikom podatke o zemljiščih (kot dokazila) pridobi organ finančne uprave po uradni dolžnosti in jih vlagatelj ne prilaga.