Na kmetiji Krevh iz Viča pri Dravogradu obdelujejo 30 hektarjev kmetijskih površin in 6 hektarjev gozda. Predlani so zgradili nov hlev in ga v dveh letih tudi skoraj napolnili. Stalež živali je 35 krav molznic, 25 plemenskih telic in 15 telet. Število živali bi Krevhovi radi še povečali, vendar zaskrbljujoča je napoved mlekarne, da naj bi začela omejevati odkup viškov mleka.

Matjaž Krevh pravi, da odkupna cena mleka že zdavnaj več ne pokriva stroškov prireje in kmetje s krediti in hipotekami na kmetijo, so lahko zelo zaskrbljeni. »Stanje se ne popravlja, naše mleko ima v povprečju 4,20 odstotka mlečnih maščob in 3,40 odstotka mlečnih beljakovin, za liter prejmemo 26 centov in en cent nagrade, ki jo daje mlekarna. Napovedi so slabe, obeta se nam ponovno znižanje odkupne cene v aprilu za 1,5 centa za liter. Pred dvema letoma, ko smo dokončali hlev, smo za liter mleka prejeli več kot 40 centov. Prihodnost je bila obetajoča, kljub novogradnji bi na mesec zaslužili toliko, da bi lahko še naprej vlagali v kmetijo. Ukinitev mlečnih kvot pa je nam kmetom popolnoma spremenila življenje. Nikjer nismo začutili blagega prehoda pri odpravi kvot, kot so nam obljubljali na ministrstvu za kmetijstvo. Smo v fazi povečevanja količine namolzenega mleka na račun večjega števila molznic in višje povprečne mlečnosti pri kravah, ta je okrog osem tisoč litrov na žival, pa ne vemo ali bomo preseženo količino mleka, na nivoju lanskega ali predlanskega leta, sploh lahko prodali.« Lani so pri Krevhovih namolzli 200 tisoč litrov mleka, letos bi radi presegli 270 tisoč.