V Šentjerneju na Dolenjskem, kjer imajo 180 ha vinogradov in štiri večje zasebne kleti in pridelujejo v glavnem cviček, so minuli petek gostili peti slovenski vinogradniško -vinarski kongres.Organizirali so ga Kmetijski inštitut Slovenije, KGZ Novo mesto, Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), in vsemi tremi stanovskimi organizacijami: Vinsko družbo Slovenije (VDS) Vinisom in Združenjem družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije (ZDVVS). Več kot 150 udeležencev je v najširšem smislu z gosti- med njimi so bili kmetijski minister mag. Dejan Židan, Tanja Strniša, državna sekretarka na MKGP in Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, analiziralo stanje, pregledalo strokovne aktualne teme od trsničarstva, vinogradništva, označevanja, nadzora vina pa do promocije in  povezovanja. Poudarek so dali sprejemu smernic stroki, politiki in pridelovalcem pri nadaljnjem delu.

Dr. Andrej Simončič, direktor Kmetijskega inštituta Slovenije, je uvodoma dejal, da smo se tudi v Sloveniji začeli zavedati pomena vinogradništva in vinarstva kot gospodarske panoge, ki mora tako kot vsa ostala gospodarska področja temeljiti na znanju, organiziranosti, ter čim boljšem sodelovanju vpletenih. Naslovi kongresnih prispevkov (v e-zborniku s 34 prispevki na 460 straneh) nakazujejo veliko interdisciplinarnost področja, saj posega od tehnoloških vinogradniških, vinarskih tem, vse do genetike, mikrobiologije do vpliva na zdravje ljudi. Nova strokovna in znanstvena spoznanja na teh področjih ter njihov čim hitrejši prenos v prakso lahko največ pripomorejo k razvoju ter spremembi trendov glede zaraščanja vinogradov ter njihove prepočasne obnove.

Več v tiskani izdaji Kmečkega glasu.