Čeprav je bila zima tudi v Pomurju nadpovprečno mrzla in z relativno malo padavinami – kritičen je bil začetek vegetacije v marcu, ko je skupaj padlo le nekaj več kot 13 litrov dežja (aprila 30), se je voluminozna krma – v glavnini je šlo za trajno in več vrst mnogocvetne ljuljke, različne travno-deteljne in deteljno travne mešanice, pa tudi trajno travinje, v večini primerov dobro prezimila in se zadnji mesec tudi lepo razrasla. So pa bila tudi območja, kjer je krma zaradi suše popolnoma propadla. Gotovo ni potrebno izgubljati besed, kako pomembna za pripravo kakovostne krme je zgodnja košnja, ki prežvekovalcem v začetku latenja zagotavlja največ beljakovin in drugih hranilnih sestavin. Na ta način pa se izognemo tudi nepotrebnim stroškom pri nakupu dragih beljakovinskih komponent.

Več v tiskani izdaji Kmečkega glasu.