Med najuspešnejšimi na področju kontrole in selekcije govedi lisaste pasma tako v pomurskem kakor slovenskem prostoru je govedoreja na širšem območju Gornje Radgone. Tam je bilo lani v kontrolo vključenih 2.151 živali s povprečno mlečnostjo 6.448 kg (4,15 % mlečnih maščob (MM) in 3,36 % mlečnih beljakovin (MB)). Kar 14 tamkajšnjih rejcev pa skupno redi 48 bikovskih mater. Zato ne preseneča, da se razstave s kakovostnimi živalmi kar vrstijo.

Rejsko društvo za lisasto pasmo je odmevno ocenjevalno razstavo v hlevih Pomurskega sejma v Gornji Radgoni pripravilo tudi ob praznovanju 25. obletnice. 13 rejcev z območja občin Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici in Apače, od koder prihaja več kot 120  članov, je v petih ocenjevalnih kategorijah in razstavni kategoriji krave s teletom oziroma kolekcijo telet na ogled postavilo 35 živali.