V okviru dneva Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) na sejmu AGRA so se zaposleni javne službe kmetijskega svetovanja v okviru KGZS srečali s kmetijskim ministrom mag. Dejanom Židanom. Nosilna tema srečanja je bil pregled dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije od lanskega sejma Agra pa vse do danes. Predsednik KGZS Cvetko Zupančič je ob tem dejal, da so se ukvarjali predvsem s težavami, ki so bile posledica klimatskih sprememb, z interventnim zakonom o podlubnikih, kot dobro novico je navedel, da se je uredilo in zakonsko določilo financiranje javne kmetijsko svetovalne službe, tako da se bodo kmetijski svetovalci lahko še bolj posvetili svojemu delu, to je strokovnemu svetovanju kmetom.