Zadružna zveza Slovenije vsako leto podeljuje priznanja zadružnikom, zadružnim delavcem in zadrugam za izjemne rezultate in aktivnosti pri razvijanju in utrjevanju kmetijskega in gozdarskega zadružništva. Po sklepu upravnega odbora je Zadružna zveza Slovenije letos podelila 18 letnih priznanj za prispevek pri razvoju zadružništva ter dve priznanji za trajen doprinos k razvoju zadružništva. Priznanja prejmejo tudi štiri zadruge in društva ob njihovih jubilejih.

Letno priznanje za prispevek k razvoju zadružništva so prejeli:

MARKO BEČAN, na predlog Kmetijske zadruge Medvode, MILAN BOLE, na predlog Kmetijske zadruge Perutninarjev Pivka, TOMAŽ BREGAR, na predlog Kmetijske zadruge Stična, JOŽEF BRGLEZ, na predlog Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica, SILVO CIGALE, na predlog Kmetijsko gozdarske zadruge M Sora Žiri, ALOJZ COLARIČ, na predlog Kmečke zadruge Kostanjevica, MARJAN COLJA, na predlog Kmetijske zadruge Vinakras Sežana, JOŽE ČADEŽ, na predlog Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka, MARINKA GLAVAČ, na predlog Deželne banke Slovenije, MATEJ GORENŠEK, na predlog Koroške Kmetijsko gozdarske zadruge Slovenj Gradec, MILOŠ JAKONČIČ, na predlog Vinske kleti Goriška Brda, BRIGITA JAZBEC, na predlog Perutninarske zadruge Ptuj, JOŽEF MAROLT, na predlog Kmetijske zadruge Šaleška dolina, FRANC MOHORIČ, na predlog Kmetijske zadruge Ptuj, JANKO PEČOVNIK, na predlog Kmetijske zadruge Vransko, DARINKA PIKL, na predlog Kmetijske zadruge Savinjska dolina, JOŽE TOMAŽIČ, na predlog Kmetijske zadruge Radgona, JOŽKO TOMŠIČ, na predlog Kmetijske zadruge Trebnje.

Priznanje za trajen doprinos k razvoju zadružništva sta prejela:

ERVIN ČAS, na predlog Hmezad Kmetijske zadruge Petrovče,  ALOJZ STERNAD, na predlog Kmetijske zadruge Rače.

Priznanje ob posebni priložnosti so prejeli:

DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA KRANJ za 40 let delovanja, VINSKA KLET GORIŠKA BRDA za 60 let delovanja, KMETIJSKA ZADRUGA MEDVODE za 70 let delovanja,KMETIJSKA ZADRUGA VINAKRAS SEŽANA za 70 let delovanja.