Javni razpisi v okviru Programa razvoja podeželja so namenjeni kot pomoč posameznim kmetijam pri posodobitve in posledično konkurenčnosti na trgu. V preteklih letih je bilo objavljenih kar nekaj razpisov, na katere so lahko v okviru različnih naložb kandidirali sadjarji, zelenjadarji in vinogradniki. Na kmetiji Bostele v Zdolah pri Krškem so se prijavili na pet javnih razpisov, uspešni so bili le na enem in to kljub temu, da kot velika kmetija izpolnjujejo zahtevne pogoje v razpisni dokumentaciji.