Sredi oktobra se je v Latkovi vasi pri Preboldu odvijalo sekaško tekmovanje lastnikov gozdov Uniforest, hkrati pa je potekal tudi hišni sejem podjetja Uniforest.

Na tekmovanju se društva lastnikov gozdov kot posamezniki in ekipno pomerijo v disciplinah kombiniran rez, natančni rez, zasek in podžagovanje, podiranje na balon ter kleščenje. Poleg tekmovanja so si lahko obiskovalci ogledali stroje podjetja Uniforest.