Strojni krožek Slovenske Konjice je v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo Slovenske Konjice in Zvezo strojnih krožkov Slovenije je prejšnji teden v Draži vasi na turistični kmetiji Marguč – Jožič, v lepem vremenu organiziralo praktični prikaz različnih strojev za obdelavo tal s poudarkom na minimalni obdelavi.