Kmetijski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za strojništvo in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede organizirajo seminar »Kakovost v Sloveniji pridelanega sena in sodobna kmetijska tehnika za njegovo spravilo«, ki bo v četrtek, 14. decembra 2017 z začetkom ob 10. uri v Jablah, Grajska cesta 1, Loka pri Mengšu na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Celotno vabilo s programom in prijavnico za brezplačen seminar je na spletni strani www.kis.si . Dodatne informacije dr. Viktor Jejčič, tel.: (01) 280 51 02, viktor.jejcic@kis.si ali mag. Tomaž Poje, tel.: (01) 280 51 00, tomaz.poje@kis.si . Prijave sprejemajo do: 12. december 2017 do 12. ure oziroma do zasedbe mest.