Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin prinaša za kmetijstvo nekaj nesprejemljivih rešitev. Med drugim izpostavlja model vrednotenja, ki bi nerealno ocenil vrednost kmetijskih in gozdnih zemljišč, hkrati pa pričakuje, da se pri določanju vrednosti zemljišč uporablja vrednotenje glede na dejansko rabo nepremičnine.

Prejšnji teden so namreč člani Odbora za finance Državnega zbora obravnavali predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). Na KGZS množičnemu vrednotenju ne nasprotujejo, vendar ocenjujejo, da predlog zakona, v katerem konstruktivni predlogi zbornice niso upoštevani, pomeni grob napad države na kmetijstvo ter kmetijska in gozdna zemljišča. Kljub temu še vedno pričakujejo, da se pred končnim sprejetjem zakona na decembrski seji Državnega zbora posebna pozornost nameni določitvi vrednosti kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč, ki so še vedno v kmetijski ali gozdarski rabi. Vrednost nepremičnin se bo uporabila na davčnem področju za določitev davčne osnove in se obenem razširila na druga področja, kjer je vrednost nepremičnine pomemben podatek.