Minulo leto 2017 se pri povrnitvi trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ne razlikuje od predhodnega leta, čeprav se je s 1.1.2018 začel uporabljati nov in nekoliko spremenjen »Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo« (Uradni list RS št. 70/17). Ta pravilnik, ki se bo uporabljal za povrnitev trošarine za leto 2018 (vlaganje v letu 2019), bistveno ne spreminja načina vračila trošarine, prinaša le nekaj manjših sprememb, o katerih bomo pisali v prihodnje. V prihodnje bomo pisali tudi o možnostih za dodatno vračilo trošarine za pogon krmilno mešalnih strojev in povečanega vračila trošarina za odpravo škode v gozdovih zaradi prenamnožitve podlubnikov.