Z Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so nam na našo željo sporočili okvirni terminski načrt izdaje odločb za zahtevke zbirne vloge 2017. Prejeli smo tudi posamezne informacije, ki se nanašajo na oddajo zbirnih vlog v za letošnje leto.

Izdaja odločb za območja z omejenimi dejavniki (OMD) je v glavnini zaključena. Izdanih je bilo preko 46.200 odločb in izplačanih nekaj manj kot 40 milijonov evrov. Za izdajo je ostal še okrog 1 % odločb.

SHEME NEPOSREDNIH PLAČIL ZA LETO 2017

Izdaja odločb je v polnem teku. Agencija je od skupno 56.930 zahtevkov v januarju 2018 izdala preko 20.660 odločb v skupni vrednosti 61,5 milijona evrov. Pripravljene so tudi odločbe, ki bodo izdane v februarju, ko bodo za njihovo izplačilo v proračunu razpoložljiva sredstva. Načrtujejo, da bodo v februarju izdane in izplačane odločbe v vrednosti 73,5 milijona evrov. Manjši preostanek odločb bo izdan in izplačan v marcu