CEMA je evropsko združenje proizvajalcev kmetijske tehnike. Sredi letošnjega leta so prikazalo švicarsko študijo o cestnih nezgodah povezanih s traktorji in drugimi kmetijskimi stroji. Prikazali so 5 glavnih dejavnikov, ki povzročajo več kot 80 % cestnih nezgod s kmetijskimi stroji. Zato je potrebno razmišljati o ukrepih, kako bi to lahko preprečili.

Švicarji so analizirali nezgode s traktorji in kmetijskimi stroji med leti 2011 in 2016. Analizirali so vzroke za nezgode in ukrepe za preprečevanje. Študije cestnih nezgod kažejo namreč na to, da štiri od petih cestnih nezgod s kmetijskimi traktorji in drugimi kmetijskimi stroji nastanejo zaradi petih glavnih dejavnikov. Na osnovi analiz nezgod študija daje tudi koristne informacije katere ukrepe bi bilo treba prednostno izvajati za preprečevanje in zmanjšanje takih nezgod. To je še zlasti pomembno, ker v Evropi ni na voljo veliko pravilnih in primerljivih podatkov o prometnih nesrečah, ki vključujejo kmetijske stroje.

Med pet najpomembnejših vzrokov za prometne nesreče s kmetijskimi stroji spada: prevračanje stroja (24 % analiziranih prometnih nesreč s kmetijskimi stroji), obnašanje drugih uporabnikov cest (20 %), vidljivost operaterja - traktorista (15 %), vzdrževanje strojev (13 %) in obnašanje voznika – traktorista (11 %).