Prenos 2700 hektarjev državnih kmetijskih zemljišč s Perutnine Ptuj na PP - Agro Maribor, ki sedaj po novem obdeluje več kot štiri tisoč hektarjev najboljših kmetijskih površin, je vzrok za več sestankov kmetov na ptujskem območju. Prav prenos kmetijskih zemljišč kaže, da moramo nujno pristopiti k spreminjanju zakonodaje. Vsako leto se izgubljajo kmetijske površine, soočamo se z izredno nizko samooskrbo, zato je treba v prihodnje izenačiti pogoje zakupa med gospodarskimi družbami in kmeti, spremeniti kriterije za zakup, dati prednost družinskim kmetijam in navsezadnje tudi določiti zgornjo mejo zakupljene kmetijske zemlje, so bile ponovljene zahteve kmetov na vsakem sestanku. Še enkrat se je tako pokazalo, da so kmetje v slabšem položaju v primerjavi s podjetji.