Evropska komisija predlaga povečanje največjega zneska državne pomoči v kmetijstvu s 15 tisoč na 25 tisoč evrov v obdobju treh let na kmetijo oz. kmetijsko gospodarstvo. Za preprečevanje izkrivljanja na trgu pa je sprejela dodatno varovalko.

Tako imenovana pomoč de minimis, ki jo države članice lahko dodelijo brez predhodne priglasitve, se je izkazala za posebej koristno v času krize, saj je omogočila hitro podporo kmetom za prebroditev težav, kot so začasne likvidnostne vrzeli. Komisija predlaga povečanje na poziv držav članic za dvig zgornje meje pomoči. Te bodo zdaj lahko dodelile pomoč hitreje, v večjih zneskih in brez potrebnih priglasitev.