V Portorožu smo na dnevu zadružnikov imeli priložnost poslušati mag. Tanjo Strniša, državno sekretarko na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavila nam je spremembe pri zakonodaji in ukrepih kmetijske politike. Dejala je, da se s kmetijsko dejavnostjo ukvarja 69.902 kmetijska gospodarstva, kar je 3 % manj kot v letu 2013. Kmetuje se na nekaj manj kot 480 tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč, v povprečju je kmetija velika nekaj manj kot sedem hektarjev. Z živinorejo se ukvarja 55.782 kmetijskih gospodarstev, ki redijo 418.684 glav velike živine, kar pomeni, da v povprečju redijo 7,5 GVŽ.