Ob vprašanju lastnikom škropilnic ali umerjajo svojo škropilnico, veliko ljudi pove: »Ja, seveda! Poglejte, saj ima škropilnica nalepko.« Uporabniki fitofarmacevtskih sredstev (FFS) povečini zamenjujejo dva postopka: eno je redni pregled naprav za nanašanje FFS, ki jih izvajajo pooblaščene institucije na vsake tri leta in drugo je umerjanje ali kalibracija naprave za nanašanje FFS, ki naj bi jo lastniki izvedli sami.

Namen kalibracije

Namen umerjanja – kalibracije je, da imamo ob škropljenju optimalen nanos škropiva. Z umerjeno napravo je tudi manjše tveganje za samo rastlino, ljudi in okolje za nevarnosti, ki jih prinaša nepravilna raba (aplikacija) FFS. Umerjanje škropilnic je potrebno pred sezono škropljenja in ob menjavi šob, novemu škropilnemu odmerku, novi vozni hitrosti traktorja, novih pnevmatikah na traktorju ali vlečeni škropilnici, spremembi tlaka v pnevmatikah, novemu tlaku škropljenja, spremembi na opremi škropilnice in če se stanje na polju spremeni.