19. aprila je začela veljati novela zakona o kmetijstvu, ki daje podlago za ustanovitev čebelarske akademije, izboljšuje odnose v verigi preskrbe s hrano in vpeljuje možnost začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu. Nove določbe v verigi preskrbe s hrano se bodo začele uporabljati z januarjem 2019, določbe o začasnem ali občasnem delu pa s 1. julijem letos. Novela vpeljuje tudi začasno ali občasno delo v kmetijstvu. Gre za odmik od podjemnih pogodb, s pogodbami civilnega prava se uvaja nova oblika dela, od katerega pa se plačujejo prispevki. Predlog določa najdaljšo dolžino trajanja začasnega dela (120 dni za delodajalca in 90 dni za delavca).

Urška Ahlin Ganziti iz Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije nam je povedala, da zakon po večletnih prizadevanjih zbornice končno prinaša novosti na področju najema delovne sile v kmetijstvu, popravljene so bile tudi določbe, ki se nanašajo na verigo preskrbe s hrano.