Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je prejšnji teden začela fizičnim in pravnim osebam pošiljati odločbe, v kateri je odmerila nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov v letu 2018 (Odmera 2018).

V Odmero 2018 je vključenih 217 osuševalnih in namakalnih sistemov, za katere naj bi se, za namen vzdrževanja, zbralo okoli 680 tisoč evrov sredstev. Za osuševalne in namakalne sisteme, ki niso vključeni v Odmeri 2018, se sredstva ne bodo zbirala. Obveznosti z naslova Odmera 2018 morajo zavezanci poravnati v 30 dneh od vročitve odločbe. Šteje se, da je vročitev odločbe opravljanja 15. dan od dneva odpreme, ki je navedena na odločbi.