Kljub poznejši vegetaciji smo v začetku minulega tedna v Krogu pri Murski Soboti opazili enega prvih kombajnov letos. Dušan Fister je namreč žel krmni grah, ki je na prodnatih tleh zaradi visokih temperatur od aprila naprej neobičajno zgodaj dozorel. Ker ga je pred tem razredčila še toča, je bilo ob napovedanih novih ujmah spravilo s 3,7 hektarja več kot nujno.

Pri žetvi sta z odvozom pridelka pomagala hčerka Doroteja in bodoči zet Martin. Če ne bi bilo toče, bi bil pridelek soliden, tako pa je bilo tudi krmnega graha do 80 % manj, je ocenil prašičerejec Dušan, ki redi okrog 35 plemenskih svinj in se prvenstveno ukvarja z rejo odojkov.

Kot smo poizvedovali še pri drugih kmetih, je bil podoben izpad tudi pri prvem spravilu od toče prizadetega ječmena, ki so ga prav tako želi prve dni prejšnjega tedna. Tam, kjer k sreči toče ni bilo, pa bodo ob ugodnem vremenu želi v teh dneh.