Dr. Aleksandra Pivec prihaja iz štajerskega konca, sicer iz velike vinarske in vinogradniške družine. Delo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prevzela 13. septembra letos.

Za vami je prvih sto dni dela na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kako ste se privadili na novo delovno mesto?

Nekako nisem imela prehodnega obdobja, v katerem bi se navajala na novo delovno mesto. Takoj sem pričela z delom in že v začetku sem se seznanila s problematiko in izzivi v kmetijstvu in si zadala določene prednostne naloge, med katerim je poglavitna priprava na novo obdobje Skupne kmetijske politike po letu 2020 vključno s Strategijo razvoja kmetijstva po 2020. V pomoč mi je odlična ekipa sodelavcev, ki je nismo preveč spreminjali. Že na začetku sem pozornost namenila izboljšanju koriščenja evropskih sredstev, saj smo imeli pri tem kar nekaj težav. Sprejeli smo uredbe, s katerimi smo olajšali dostop do sredstev, z njimi popravljamo pogoje za posamezne ukrepe, predvsem pa smo se lotili organizacijskih sprememb na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Rezultati so že vidni, saj smo skrajšali čakalne dobe oziroma čakalne roke za izdajo odločb, izboljšali pa smo tudi dostop do razpisnih informacij, ki so bile zelo slabe, kar je posledično povzročilo pomanjkljivo oddane vloge.

Prve tri mesece sem precej truda vložila pri vzpostavitvi stika z različnimi organizacijami, ki delujejo v kmetijstvu. Pri tem me je spremljal dober občutek, da so me sprejeli pozitivno, kljub temu, da ne prihajam iz tipično kmetijskih krogov. Nič zato, seznanjena sem s kmetijstvom, tudi prihajam iz kmečkega okolja, tradicionalne vinogradniške kmečke družine, in sem se že v preteklosti, v času dela na razvojni agenciji dobro seznanila z izzivi, načrtovanjem in ukrepi razvoja podeželja.

Več v tiskani izdaji Kmečkega glasa.