Zaradi številnih klicev naših bralcev, da je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja začela izdajati odločbe za sheme neposrednih plačil za leto 2018 v delnem znesku, smo na agenciji dobili dodatna pojasnila, kako bo potekalo nadaljevanje izplačil. Ta bodo po novem izplačana v dveh delih, še ta mesec bo vsem izplačanih 80 odstotkov odobrenega zneska, kar skupno predstavlja približno 108 milijonov evrov. Preostanek bo izplačan predvidoma marca.

Ta način izplačil neposrednih plačil v dveh delih bo omogočil maksimalno koriščenje razpoložljivih sredstev in preprečil morebitne obnove ter zahteve po vračilih preveč plačanih sredstev, so novost pojasnili na agenciji.