Številni klici kmetov, novinarska konferenca Sindikata kmetov Slovenije so le nekateri zadnji odzivi nad izvedbo obveznega izobraževanja za vse rejce govedi vključene v ukrep Operacija dobrobit živali Programa razvoja podeželja 2014-2020. Namreč Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je preko javnega razpisa koncesijo izobraževanj dodelilo podjetju Monotro d.o.o. iz Kranja. Glede na običajno prakso izvedbe izobraževanj se število lokacij iz leta 2017, ko je bilo izobraževanje izvedeno na 69 lokacijah, v letu 2019 (izobraževanje za leto 2018) zmanjšuje, sprva je bilo lokacij le 13. Posledično je to pomenilo za rejce tudi do 100 kilometrov vožnje v eno smer. Ob tem pa moramo dodati tudi, da se ura popoldanske izvedbe izobraževanj prekriva z običajno uro dela v hlevu.

Zakaj je dodelitev izobraževanja kmetijsko ministrstvo dodelilo na kmetijskem področju neznanemu podjetju brez izkušenj ob tem da imamo veliko kmetijskih svetovalcev, ki tematiko dobro poznajo in so tudi delno plačani iz proračuna za namen izobraževanja kmetov, smo povprašali tako na MKGP, kot na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Namreč kmetje so mnenja, da je KGZS s Kmetijsko svetovalno službo dobro opravljala izobraževanja doslej.