Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije je imela Draži vasi pri Slovenskih Konjicah redni letni občni zbor. Zbrane je pozdravil predsednik zveze Aleš Kotnik, ki je dejal, da je občni zbor pomemben predvsem zaradi sprejemanja novega rejskega programa.

Uredbo o reji živali, ki se je začela uporabljati 1. nov. 2018, z nekaterimi novosti in obveznosti rejskih društev, je predstavil Andrej Šalika iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dejal je, da je ministrstvo lanskega septembra objavilo nacionalno uredbo, s katero smo implementirali evropsko uredbo. Vsa rejska društva je tako ministrstvo lansko leto pozvalo, da se do uveljavitve Uredbe o reji živali prilagodijo novemu pravnemu redu. Tako ministrstvo pričakuje, da rejska društva, kar se da hitro, predložijo z novo zakonodajo prilagojene rejske programe. Poziva, da naj vsa rejska društva pripravijo dobre rejske programe, saj so bili dosedanji potrjeni v skladu z Zakonom o živinoreji, zaradi česar niso skladni z novo zakonodajo. V kolikor rejski programi ne bodo skladni z novo