Pet let je minilo od volilnega občnega zbora, ko je krmilo Sindikata kmetov prevzel Anton Medved iz Stražgonjce pri Pragerskem v občini Kidričevo. Do takrat aktiven vodja podružnice SKS Ptuj z okolico in član izvršilnega odbora prihaja z velike govedorejske kmetije, saj na 55-hektarski družinski kmetiji redijo 150 glav goved, s 65 kravami molznicami pa so usmerjeni v prirejo mleka. V času rednega občnega zbora Sindikata kmetov Slovenije smo se z njim pogovarjali o aktualni problematiki v kmetijstvu.