Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v lanskem letu za ukrepe kmetijske in ribiške politike izplačala 314,6 milijonov evrov. V ponedeljek pa se je začela kampanja zbirnih vlog za leto 2019, v okviru katere vlagatelji zopet oddajajo zahtevke za sheme neposrednih plačil in ukrepe razvoja podeželja v skupni vrednosti okrog 220 milijonov evrov.