Sistem vračila trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, ostaja v osnovi enak kot do sedaj. S 1. januarjem 2018 se je začel uporabljati nov in od predhodnega nekoliko spremenjen »Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo« (Uradni list RS št. 70/17), ki pa bistveno ne spreminja načina vračila trošarine. Je pa za leto 2018 mogoče vlagati zahtevke za povečano vračilo trošarine za odpravo škode v gozdovih zaradi prenamnožitve podlubnikov in poleg uveljavljenega fizičnega načina vlaganja zahtevkov na obrazcih, tudi elektronsko vlaganje zahtevkov.