Nekoliko slabše in rahlo deževno vreme ni nikakor pokvarilo dobrega sejemskega vzdušja v Petrovčah prejšnji torek. Številni obiskovalci so v sloganu sejma za to leto Izberimo domače poskušali, kupovali domače izdelke kmetov iz bližnje in daljne okolice. Pestra ponudba poleg kmetijske mehanizacije tudi drugega raznovrstnega blaga je tako dober uvod v spomladanska dela na vrtu, za kar so zaslužni organizatorji Hmezad KZ Petrovče v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Celje, Društvom podeželskih žena občine Žalec, Združenjem hmeljarjev Slovenije, ZKŠT Žalec in Občino Žalec.

Vsi so se strinjali, da slovenski kmetje pridelujejo kakovostno hrano in prav lokalni pridelki in izdelki bodo vse bolj iskani na trgu, saj pri številnih prehranskih aferah ravno ne potrebujemo nenadzorovanega uvoza hrane sumljivega izvora. Pri ponudbi bodo zadruge tako imele pomembno vlogo, saj lahko z zadružnim odkupom in skupno ponudbo tako v zadružnih trgovinah, kakor tudi do veletrgovcev odigrajo odločilno vlogo pri uravnavanju odkupne cene.