V Petrovčah so tudi letos pripravili že 31. Jožefov sejem, ki ga je prejšnji torek obiskalo veliko ljudi. Na tem osrednjem dogodku po besedah organizatorjev Hmezad Kmetijske zadruge Petrovče vsako leto naštejejo skoraj osem tisoč obiskovalcev iz Savinjske doline in drugod. Pri organizaciji sejma so poleg Hmezad KZ Petrovče sodelovali še Kmetijsko-gozdarski zavod Celje, Društvo podeželskih žena občine Žalec, Združenje hmeljarjev Slovenije, ZKŠT Žalec in Občina Žalec.

V okviru sejma so si obiskovalci ogledali razstavo na temo Izberimo domače, lokalni ponudniki so obiskovalcem ponujali raznovrstne izdelke iz svojih kmetij. Sejem se je začel s sveto mašo v petrovški baziliki, maševal je župnik in rektor bazilike v Petrovčah pater Vanči – Ivan Arzenšek, ki je tudi blagoslovil sejem.