Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 pri operaciji Dobrobit živali – govedo v četrtem odstavku 21. člena določa, da je za koprološko analizo potrebno vzeti en skupen vzorec blata za vsakih 20 živali glede na kategorijo goveda. Pri operaciji DŽ – drobnica pa je v šestem odstavku 27. člena določeno, da je za koprološko analizo potrebno vzeti najmanj en skupen vzorec blata za vsakih 100 živali. Koprološka analiza in tretiranje živali na podlagi rezultatov koprološke analize morata biti opravljena pred dejanskim začetkom paše v letu 2019!