Pri ohranitvenem načinu obdelave tal oranje opušča in ga nadomeščajo orodja, ki zemljo in žetvene ostanke deloma premešajo, hkrati pa zemljo rahljajo in drobijo. Glavne prednosti ohranitvene obdelave so predvsem zmanjšanje erozije, ohranjanje in povečevanje organske snovi v tleh, manjša poraba energentov in časa za pripravo in manjše tlačenje zemlje. Med večjimi pomanjkljivostmi ohranitvene obdelave so večje težave zaradi plevela (vsaj v začetnih, prehodnih letih), morebitno slabše odlaganje semena ali mašenje semenskih enot zaradi organskih ostankov na površini, potrebno je daljše obdobje, da se pokažejo koristi te obdelave.

Fotografijo smo posneli v sklopu testa traktorja Claas Arion 460, na katerega je bil priključen kultivator-rahljalnik podjetja Väderstad, ki ga lahko uporabimo za konvencionalni način obdelavo kot tudi za ohranitveno obdelavo tal. Traktor Claas bomo predstavili v reviji Tehnika in Narava, ki bo izšla 8. maja.