Dobrih 35 let šteje Andrej Napast iz Cirkovc, ki je prevzel kmetijo od očeta Jožefa in mame Albine pred tremi leti. Od tedaj mladi prevzemnik vsako leto investira v povečanje prireje, med drugim je uspešno kandidiral za sredstva na razpisu za naložbe v kmetijska gospodarstva. Obdelujejo 70 hektarjev kmetijskih površin, od tega je koruze 30 hektarjev, pšenice je 22 hektarjev, na njivah je tudi 18 hektarjev sejanih trav in travno-deteljnih mešanic. poletne ozelenitve izvajajo z belo gorjušico, ki jo jeseni zaorjejo.

Reportažo si lahko preberete v tedniku Kmečki glas.