V idiličnem okolju škalskih vinogradov nad Slovenskimi Konjicami se na posestvu Škalce nahaja vinska klet podjetja Zlati grič. Klet predstavlja tehnološko in arhitektonsko enega najmodernejših tovrstnih objektov v tem delu Evrope. Kompleks zajema kleti z vinsko posodo, proizvodni del s prostori za trženje, upravo ter garaže. V kleti pridelujejo kakovostna in vrhunska vina, zato tehnologija pridelave grozdja temelji na minimalnih obremenitvah trte in na okolju prijazni pridelavi. Objekt je velik 3.500 m2 s kapaciteto 1,3 milijona litrov in je v celoti vkopan v zemljo, strehe pa zatravljene in zasajene. O pridelavi in poslovanju podjetja Zlati Grič smo se pogovarjali s Silvom Žižkom, ki je delo direktorja prevzel leta 2011.