Kmetje zadnje tedne lovijo vsak dan brez dežja za spravilo kakovostne krme, kar je že težko izvedljivo za kmete na ravnini, kaj šele za kmete v hribovskih območjih, kjer morajo biti površine vsaj malo bolj suhe, da zaradi zdrsov ne prihaja do nesreč s tragičnim koncem. Krma bo tako slabše kakovosti, namreč pozna košnja močno vpliva na ohranjanje hranil, ki so prisotna v rastlinah. Starejše ko so rastline, manjša je vsebnost beljakovin, medtem se s starostjo povečuje delež vlaknin.

Ob nastopu mandata je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec dejala, da so med njenimi prednostnimi nalogami nadaljevati s podporo kmetovanju na območjih z omejenimi dejavniki, kot so hribovske in gorske kmetije, ter varovati naravo in vodne vire. Zaveda se težav zaradi spremenjene demografije, zato je v načrtu med drugim podpora mladim prevzemnikom kmetij, tudi pri njihovem izobraževanju za uporabo novih tehnologij in inovativnosti.

Vendar se z naslova razvoja podeželja se v letih 2021 do 2027 napoveduje nižanje sredstev v višini 15 odstotkov in štiriodstotno znižanje sredstev neposrednih plačil. Če bo zmanjšanje denarja za kmetijstvo preveliko, bodo mladi na podeželju prenehali kmetovati, saj ne bodo več hodili v službo zato, da bodo vzdrževali kmetije, temveč bodo izbrali lažji način življenja. Najbolj bodo prizadete male hribovske kmetije, ker imajo najtežje pogoje in številne površine še vedno pokosijo ročno. Ukrepe, kot so KOPOP, OMD in dobrobit živali, je treba nujno ohraniti, še bolj pa je treba izpostaviti razlike med hribovskimi in zelo strmimi območji, kjer je kmetovanje najbolj oteženo.