Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2019. Za ta namen je razpisanih 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov s gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa ter s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Upravičenci bodo lahko vlogo v elektronski sistem vložili od 24. junija 2019 do vključno 24. septembra 2019, do 24. ure.

Za škodo zaradi požara ali strele ter ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo skupno 115 tisoč evrov

Kmetijsko ministrstvo je v Uradnem listu RS objavilo tudi dva javna razpisa, in sicer: za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019 (okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev do 15 tisoč evrov) in za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019 (okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 100 tisoč evrov).