Na Kmetijski šoli GRM Novo mesto je v začetku julija potekala mednarodna šola »Mladi rejci« v pripravi, striženju, vodenju in profesionalni predstavitvi živali, ki so jo organizirali priznan rejska organizacija za črno-belo pasmo – to je Društvo rejcev govedi črno-bele pasme Slovenije, Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete in Grm Novo Mesto - Center biotehnike in turizma – Srednja kmetijska šola Grm. Tuji predavatelji so po tridnevnem intenzivnem izobraževanju 53 mladih rejcev v tekmovalnem delu izbrali najlepše pripravljeno in najbolje vodeno ter predstavljeno žival ter podelili priznanja najbolj prizadevnim mladim rejcem.